Slideshow Maxi World Insurance

ขอต้อนรับและขอบคุณที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซค์ แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่ท่านต้องการค้นหาภายใต้การบริการของเรา

แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ ที่ปรึกษาด้านการประกันภัยชั้นนำ ให้บริการแบบมือาชีพ เราแนะนำลูกค้าในการจัดทำประกันภัยที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำทุกบริษัท และมีหน้าที่ดูแลการประกันภัยให้กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ท่านได้รับความคุ้มครองสูงสุด

ไม่ว่าท่านจะเป็นองค์กรใหญ่ หรือเล็ก หรือต้องการทำประกันภัยส่วนบุคคล เรามีบริการกรมธรรม์หลากหลายประเภท ออกแบบให้เหมาะสมกับความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตประจำวัน หริอดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและมั่นใจ

แมกซี่ ได้รับใบอนุญาตจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ให้ประกอบกิจการหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ 00021/2552. เรามุ่งมั่นพัฒนา ชื่อเสียงของบริษัท การบริการประกันภัยให้อยู่เหนือความคาดหวังของลูกค้า ที่ใช้บริการของเรา

ผลิตภัณท์ของเรา