รับสมัครผู้ร่วมงาน

Job Position : พนักงานบัญชี

1 อัตรา

คุณสมบัติของตำแหน่ง/Job Specification

  • เพศ (Gender)  ชาย/หญิง
  • อายุ (Age)   ระหว่าง  25- 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา (Education)    ปริญญาตรี  สาขา (Major)   บัญชี
  • ประสบการณ์ (Experience)    อย่างน้อย   2  ปี
  • พิมพ์ดีดคล่อง  ไทย อังกฤษ
  • program   word  ,  excle
  • ความรู้ด้านภาษี

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

  1. บันทึกข้อมูลในระบบ   ออกใบแจ้งหนี้
  2. แยกกรมธรรม์ ใบกำกับภาษี
  3. รับผิดชอบงานบัญชี การรับ /จ่าย การยื่นภาษี งบกระทบยอดธนาคาร

ชื่อ - นามสกุล

 *

ที่อยู่

 *

โทรศัพท์

 *

โทรสาร

วัน/เดือน/ปี ที่เกิด

 *

การศึกษา

 

บุคคลที่ติดต่อได้กรณีจำเป็น

 *

อีเมล

 *

ผู้แนะนำ

 

ท่านรู้จัก Maxi Broker จากสื่อใด

 

ท่านมีใบอนุญาตินายหน้า/ตัวแทนหรือไม่

 

ประสบการณ์การทำงาน

 
   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

MAXI INSURANCE BROKER CO.,LTD

2222/9 ถนนลาดพร้าว, วังทองหลาง,

กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย

โทร:02-793-8888 , แฟกซ์ : 02-793-8899

อีเมล์ : maxiinfo@maxi.co.th

ผลิตภัณท์ของเรา