โครงสร้างบริษัท

Method of operation Maxi

บริษัท แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด แบ่งหน่วยการทำงานออกเป็น 2 กลุ่มอย่างชัดเจน ได้แก่ กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มพันธกิจรายย่อย และกลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจองค์กรขนาดกลาง จนถึงลูกค้าที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่หรือบริษัทข้ามชาติ เพื่อให้ลูกค้าของเราเกิดความมั่นใจในบริการ ซึ่งเรามีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการประกันภัยมากกว่า 10 ปีให้การดูแลอย่างมืออาชีพเฉพาะด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. กลุ่มธุรกิจรายย่อย : ให้การบริการด้านการประกันภัยรายบุคคลทุกประเภทประกันภัย โดยบริการลูกค้ารายเดี่ยว หรือผ่านองค์กร หน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์จัดจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ศูนย์ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ สถาบันการเงิน บัตรเครดิต ธนาคาร ชมรม และสมาคมต่างๆ

    เรามีทีมงานที่คอยให้บริการที่มีความรู้ความสามารถ ในการให้คำปรึกษา เสนอราคาเปรียบเทียบ และแนะนำการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้กับลูกค้า ซึ่งเรามีคู่ค้าที่เป็นบริษัทประกันภัยที่คัดสรรมาให้บริการมากกว่า 20 บริษัท เพื่อให้ลูกค้าเราเลือกใช้บริการ ภายใต้การแนะนำและจัดการผ่านทางเรา นอกจากนี้ลูกค้ายังได้รับข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ความรู้ด้านการประกันภัย รวมถึงการคำนวณเบี้ยประกัน ช่องทางการจ่ายเบี้ยประกัน เพื่อเพิ่มความสะดวกโดยผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท หรือเว็บไซร์
    http://www.maxi-broker.com

  2. กลุ่มธุรกิจองค์กร : เรามีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัยที่จะให้คำแนะนำในการจัดรูปแบบของกรมธรรม์ที่เหมาะกับความเสี่ยงของธุรกิจแต่ละประเภท ตามความจำเป็น ระยะเวลาก่อนหลัง รวมถึงการแนะนำในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้าของเรา อีกทั้งเรายังมีทีมวิศวกรที่ให้บริการปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยงภัย และการสำรวจภัย เพื่อเป็นข้อมูลด้านการปลอดภัยอีกด้านหนึงที่ให้ท่านบริหารองค์กร ธุรกิจด้วยความมั่นคง และปลอดภัย

ผลิตภัณท์ของเรา