TH

|

EN

3 หลักการตามรอยพ่อ ทำสวนเกษตรแบบพอเพียง

3 หลักการตามรอยพ่อ ทำสวนเกษตรแบบพอเพียง

เมษายน 24, 2561 |
โพสโดย : maxi |

3 หลักการตามรอยพ่อ ทำสวนเกษตรแบบพอเพียง

ตามหลักแล้วการทำสวนครัวหรือการทำเกษตรแบบพอเพียงนั้นมุ่งเน้นเรื่องให้เรามีผักที่ปลอดภัยทานทุกวัน โดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ดังนั้นแนวทางปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกฝังไว้ให้กับคนไทย เช่นการนำ 3 หลักการทำสวนเกษตรแบบพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำพืชสวน ดังนี้

1.สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวต้องเป็นผู้ปลูกและดูแลผักเหล่านั้นด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้มีชนิดและปริมาณผักตรงตามความชอบและความต้องการของคนในครอบครัว สำหรับส่วนที่เหลืออาจนำไปขายเพื่อสร้างรายได้

2.รูปแบบสวนครัวพอเพียงที่เหมาะสมคือ สวนที่มีเนื้อที่พอเหมาะ เพราะสามารถปลูกพืชผักได้พร้อมกันในคราวเดียว มีทั้งผักยืนต้น ไปจนถึงพืชล้มลุกอายุยืน หรือผักล้มลุกอายุสั้นผสมลงในแปลงปลูก ซึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียนได้ตลอดปี

3.ถ้าไม่มีที่ดินปลูกผัก อาจปลูกผักในภาชนะที่ไม่ได้ใช้งาน เช่นปีบ ตะกร้า กระป๋อง ถังแตก ลังไม้ หรือแม้จะไม่มีพื้นที่เลยการเพาะถั่งงอกไว้ทานเอง โดยเพาะในตะกร้าพลาสติกก็ทำได้เช่นกัน

เรียบเรียงข้อมูลจาก http://www.kasetorganic.com

ภาพจาก www.istockphoto.com

3 หลักการตามรอยพ่อ ทำสวนเกษตรแบบพอเพียง

ตามหลักแล้วการทำสวนครัวหรือการทำเกษตรแบบพอเพียงนั้นมุ่งเน้นเรื่องให้เรามีผักที่ปลอดภัยทานทุกวัน โดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ดังนั้นแนวทางปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกฝังไว้ให้กับคนไทย เช่นการนำ 3 หลักการทำสวนเกษตรแบบพอเพียงมาเป็นแนวทางในการทำพืชสวน ดังนี้

1.สมาชิกแต่ละคนในครอบครัวต้องเป็นผู้ปลูกและดูแลผักเหล่านั้นด้วยตัวเอง ซึ่งทำให้มีชนิดและปริมาณผักตรงตามความชอบและความต้องการของคนในครอบครัว สำหรับส่วนที่เหลืออาจนำไปขายเพื่อสร้างรายได้

2.รูปแบบสวนครัวพอเพียงที่เหมาะสมคือ สวนที่มีเนื้อที่พอเหมาะ เพราะสามารถปลูกพืชผักได้พร้อมกันในคราวเดียว มีทั้งผักยืนต้น ไปจนถึงพืชล้มลุกอายุยืน หรือผักล้มลุกอายุสั้นผสมลงในแปลงปลูก ซึ่งทำให้เกิดการหมุนเวียนได้ตลอดปี

3.ถ้าไม่มีที่ดินปลูกผัก อาจปลูกผักในภาชนะที่ไม่ได้ใช้งาน เช่นปีบ ตะกร้า กระป๋อง ถังแตก ลังไม้ หรือแม้จะไม่มีพื้นที่เลยการเพาะถั่งงอกไว้ทานเอง โดยเพาะในตะกร้าพลาสติกก็ทำได้เช่นกัน

เรียบเรียงข้อมูลจาก http://www.kasetorganic.com

ภาพจาก www.istockphoto.com

SHARE

โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายที่ป้องกันได้ โรคไข้เลือดออก ภัยร้ายที่ป้องกันได้

ช่วงหลังมานี้มักจะมีข่าวคนเป็นไข้เลือดออกกันบ่อยๆ โดยเฉพาะไข้เลือดออกชนิดรุนแรงที่อันตรายถึงชีวิต ทำให้หลายคนค่อนข้างเป็นกังวลเวลาที่ถูกยุงกัดหรือต้องไปอยู่ในที่ที่มียุงชุกชุม เพราะพาหะนำเชื้อไข้เลือดออกก็คือยุงลายนั่นเอง

ช่วงหลังมานี้มักจะมีข่าวคนเป็นไข้เลือดออกกันบ่อยๆ โดยเฉพาะไข้เลือดออกชนิดรุนแรงที่อันตรายถึงชีวิต ทำให้หลายคนค่อนข้างเป็นกังวลเวลาที่ถูกยุงกัดหรือต้องไปอยู่ในที่ที่มียุงชุกชุม เพราะพาหะนำเชื้อไข้เลือดออกก็คือยุงลายนั่นเอง

อ่านต่อ

5 วิธีเตรียมตัวขับรถไปลัลล้าต่างจังหวัด, ช่วงเวลาหยุดยาวกำลังจะมาถึง 5 วิธีเตรียมตัวขับรถไปลัลล้าต่างจังหวัด, ช่วงเวลาหยุดยาวกำลังจะมาถึง

ช่วง เวลาหยุดยาวกำลังจะมาถึงแบบนี้ แน่นนอนว่าเพื่อน ๆ หลายคนต้องกำลังวางแผนไปเที่ยวต่างจังหวัดกันอยู่แน่ ๆ ไม่ว่าจะขึ้นเหนือหรือลงใต้ ก็ไปได้ไม่หวั่น เพราะวันนี้เรามีข้อแนะนำในการขับรถยนต์ทางไกลไปลัลล้ากับเพื่อน ๆ แบบเกิน 300 กิโลเมตรมาฝากกัน 5 ข้อค่ะ

ช่วง เวลาหยุดยาวกำลังจะมาถึงแบบนี้ แน่นนอนว่าเพื่อน ๆ หลายคนต้องกำลังวางแผนไปเที่ยวต่างจังหวัดกันอยู่แน่ ๆ ไม่ว่าจะขึ้นเหนือหรือลงใต้ ก็ไปได้ไม่หวั่น เพราะวันนี้เรามีข้อแนะนำในการขับรถยนต์ทางไกลไปลัลล้ากับเพื่อน ๆ แบบเกิน 300 กิโลเมตรมาฝากกัน 5 ข้อค่ะ

อ่านต่อ

สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับทางบ้าน สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับทางบ้าน

สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับทางบ้าน ควรเริ่มต้นวางแผนอนาคตเพื่อวันข้างหน้าที่ความไม่แน่นอนต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก ทั้งนี้ประกันภัยที่เป็นเสมือนรากฐานของการวางแผนที่ดีสำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย

สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับทางบ้าน ควรเริ่มต้นวางแผนอนาคตเพื่อวันข้างหน้าที่ความไม่แน่นอนต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก ทั้งนี้ประกันภัยที่เป็นเสมือนรากฐานของการวางแผนที่ดีสำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย

อ่านต่อ