TH

|

EN

สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับทางบ้าน

สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับทางบ้าน

เมษายน 24, 2561 |
โพสโดย : maxi |

สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับทางบ้าน

ควรเริ่มต้นวางแผนอนาคตเพื่อวันข้างหน้าที่ความไม่แน่นอนต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก ทั้งนี้ประกันภัยที่เป็นเสมือนรากฐานของการวางแผนที่ดีสำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย

- ประกันภัยเพื่อคนข้างหลัง: ไม่ว่าคนข้างหลังที่เสาหลักของครอบครัวห่วงใยจะเป็นบุพการีที่ชราภาพหรือภรรยาที่ดูแลกันมาตลอด การทำประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งหลักประกันที่แสดงความห่วงใยว่าคนข้างหลังจะมีเงินสำรองไว้ใช้สอยเมื่อวันนั้นมาถึง โดยเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับทุนประกันที่ตั้งใจไว้ สมมุติว่าต้องการให้มีเงินใช้ไม่น้อยกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือนต่อเนื่องนานกว่า 20 ปี ทุนประกันขั้นต่ำจะอยู่ที่ 2 ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งเท่ากับว่าต้องจ่ายเบี้ยต่อปีราว ๆ 15,000 บาท

- ประกันภัยเพื่อบุตร: ในกรณีที่มีบุตร ความห่วงใยในอนาคตคือการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ดังนั้นทุนประกันที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 1 ล้านบาท หรือเท่ากับค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,000 บาทต่อปี

- ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัยเพื่อความมั่นคง: บ้านคือสินทรัพย์ที่จำเป็นสำหรับทุกครัวเรือนการทำประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัยจึงเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากน้ำท่วม, อัคคีภัยหรือการเฉี่ยวชนของยานยนต์ผู้อื่นก็สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยทั่ว ๆ ไป ค่าเบี้ยประกันที่อยู่อาศัยจะอ้างอิงจากมูลค่าบ้านที่ล้านละ 1,000 บาทต่อปี

สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับทางบ้าน

ควรเริ่มต้นวางแผนอนาคตเพื่อวันข้างหน้าที่ความไม่แน่นอนต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก ทั้งนี้ประกันภัยที่เป็นเสมือนรากฐานของการวางแผนที่ดีสำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย

- ประกันภัยเพื่อคนข้างหลัง: ไม่ว่าคนข้างหลังที่เสาหลักของครอบครัวห่วงใยจะเป็นบุพการีที่ชราภาพหรือภรรยาที่ดูแลกันมาตลอด การทำประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งหลักประกันที่แสดงความห่วงใยว่าคนข้างหลังจะมีเงินสำรองไว้ใช้สอยเมื่อวันนั้นมาถึง โดยเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับทุนประกันที่ตั้งใจไว้ สมมุติว่าต้องการให้มีเงินใช้ไม่น้อยกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือนต่อเนื่องนานกว่า 20 ปี ทุนประกันขั้นต่ำจะอยู่ที่ 2 ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งเท่ากับว่าต้องจ่ายเบี้ยต่อปีราว ๆ 15,000 บาท

- ประกันภัยเพื่อบุตร: ในกรณีที่มีบุตร ความห่วงใยในอนาคตคือการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ดังนั้นทุนประกันที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 1 ล้านบาท หรือเท่ากับค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,000 บาทต่อปี

- ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัยเพื่อความมั่นคง: บ้านคือสินทรัพย์ที่จำเป็นสำหรับทุกครัวเรือนการทำประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัยจึงเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากน้ำท่วม, อัคคีภัยหรือการเฉี่ยวชนของยานยนต์ผู้อื่นก็สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยทั่ว ๆ ไป ค่าเบี้ยประกันที่อยู่อาศัยจะอ้างอิงจากมูลค่าบ้านที่ล้านละ 1,000 บาทต่อปี

SHARE

9 เคล็ดไม่ลับแบบ DIY ที่สามารถนำมาใช้กับรถคันเก่ง 9 เคล็ดไม่ลับแบบ DIY ที่สามารถนำมาใช้กับรถคันเก่ง

รวม 9 วิธี ในการบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์แบบ DIY ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นได้และไม่สิ้นเปลืองด้วยตัวเอง

รวม 9 วิธี ในการบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์แบบ DIY ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นได้และไม่สิ้นเปลืองด้วยตัวเอง

อ่านต่อ

อาการซึมเศร้าในผู้สูงวัยอันตรายกว่าที่คิด อาการซึมเศร้าในผู้สูงวัยอันตรายกว่าที่คิด

ภาวะอารมณ์เศร้า หรือโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (Late-life depression) เป็นโรคซึมเศร้าที่เกิดในผู้สูงวัย ช่วงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น 2 แบบ คือ อาการซึมเศร้าที่เป็นมาก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และที่เกิดในช่วงที่เข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัยพบมากถึง 10-20 % ของประชากร และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะผู้ที่หย่าร้าง อยู่ตัวคนเดียว หรือสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก จะมีความเสี่ยงกับภาวะนี้มากขึ้น

ภาวะอารมณ์เศร้า หรือโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (Late-life depression) เป็นโรคซึมเศร้าที่เกิดในผู้สูงวัย ช่วงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น 2 แบบ คือ อาการซึมเศร้าที่เป็นมาก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และที่เกิดในช่วงที่เข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัยพบมากถึง 10-20 % ของประชากร และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะผู้ที่หย่าร้าง อยู่ตัวคนเดียว หรือสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก จะมีความเสี่ยงกับภาวะนี้มากขึ้น

อ่านต่อ

5 เหตุผล ทำไมหน้าฝน “ยิ่งต้อง” ล้างรถ 5 เหตุผล ทำไมหน้าฝน “ยิ่งต้อง” ล้างรถ

“ไม่ต้องล้างหรอก เสียดายตังค์” “วันไหนล้างรถ ฝนจะตก” พอเข้าเดือนหก ฝนก็ตกพรำพรำ การเดินทางที่ดูเหมือนจะสะดวกที่สุดคือ รถยนต์ เพราะเราจะได้ไม่เปียก แต่รถเราจะเปียกแล้วเปียกอีก พอวันไหนแดดออกก็เป็นคราบฝุ่น แต่พอล้างรถปุ๊ป ฝนก็ตกปั๊ป ทำร้ายจิตใจกันชัดๆ ความเชื่อที่ว่า “หน้าฝนไม่ต้องล้างรถ” เลยเข้ามาครอบงำจิตใจทันที!

“ไม่ต้องล้างหรอก เสียดายตังค์” “วันไหนล้างรถ ฝนจะตก” พอเข้าเดือนหก ฝนก็ตกพรำพรำ การเดินทางที่ดูเหมือนจะสะดวกที่สุดคือ รถยนต์ เพราะเราจะได้ไม่เปียก แต่รถเราจะเปียกแล้วเปียกอีก พอวันไหนแดดออกก็เป็นคราบฝุ่น แต่พอล้างรถปุ๊ป ฝนก็ตกปั๊ป ทำร้ายจิตใจกันชัดๆ ความเชื่อที่ว่า “หน้าฝนไม่ต้องล้างรถ” เลยเข้ามาครอบงำจิตใจทันที!

อ่านต่อ