TH

|

EN

สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับทางบ้าน

สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับทางบ้าน

เมษายน 24, 2561 |
โพสโดย : maxi |

สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับทางบ้าน

ควรเริ่มต้นวางแผนอนาคตเพื่อวันข้างหน้าที่ความไม่แน่นอนต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก ทั้งนี้ประกันภัยที่เป็นเสมือนรากฐานของการวางแผนที่ดีสำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย

- ประกันภัยเพื่อคนข้างหลัง: ไม่ว่าคนข้างหลังที่เสาหลักของครอบครัวห่วงใยจะเป็นบุพการีที่ชราภาพหรือภรรยาที่ดูแลกันมาตลอด การทำประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งหลักประกันที่แสดงความห่วงใยว่าคนข้างหลังจะมีเงินสำรองไว้ใช้สอยเมื่อวันนั้นมาถึง โดยเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับทุนประกันที่ตั้งใจไว้ สมมุติว่าต้องการให้มีเงินใช้ไม่น้อยกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือนต่อเนื่องนานกว่า 20 ปี ทุนประกันขั้นต่ำจะอยู่ที่ 2 ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งเท่ากับว่าต้องจ่ายเบี้ยต่อปีราว ๆ 15,000 บาท

- ประกันภัยเพื่อบุตร: ในกรณีที่มีบุตร ความห่วงใยในอนาคตคือการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ดังนั้นทุนประกันที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 1 ล้านบาท หรือเท่ากับค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,000 บาทต่อปี

- ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัยเพื่อความมั่นคง: บ้านคือสินทรัพย์ที่จำเป็นสำหรับทุกครัวเรือนการทำประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัยจึงเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากน้ำท่วม, อัคคีภัยหรือการเฉี่ยวชนของยานยนต์ผู้อื่นก็สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยทั่ว ๆ ไป ค่าเบี้ยประกันที่อยู่อาศัยจะอ้างอิงจากมูลค่าบ้านที่ล้านละ 1,000 บาทต่อปี

สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับทางบ้าน

ควรเริ่มต้นวางแผนอนาคตเพื่อวันข้างหน้าที่ความไม่แน่นอนต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก ทั้งนี้ประกันภัยที่เป็นเสมือนรากฐานของการวางแผนที่ดีสำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย

- ประกันภัยเพื่อคนข้างหลัง: ไม่ว่าคนข้างหลังที่เสาหลักของครอบครัวห่วงใยจะเป็นบุพการีที่ชราภาพหรือภรรยาที่ดูแลกันมาตลอด การทำประกันชีวิตเป็นอีกหนึ่งหลักประกันที่แสดงความห่วงใยว่าคนข้างหลังจะมีเงินสำรองไว้ใช้สอยเมื่อวันนั้นมาถึง โดยเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับทุนประกันที่ตั้งใจไว้ สมมุติว่าต้องการให้มีเงินใช้ไม่น้อยกว่า 1 หมื่นบาทต่อเดือนต่อเนื่องนานกว่า 20 ปี ทุนประกันขั้นต่ำจะอยู่ที่ 2 ล้านบาทโดยประมาณ ซึ่งเท่ากับว่าต้องจ่ายเบี้ยต่อปีราว ๆ 15,000 บาท

- ประกันภัยเพื่อบุตร: ในกรณีที่มีบุตร ความห่วงใยในอนาคตคือการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี ดังนั้นทุนประกันที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 1 ล้านบาท หรือเท่ากับค่าเบี้ยประกันประมาณ 15,000 บาทต่อปี

- ประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัยเพื่อความมั่นคง: บ้านคือสินทรัพย์ที่จำเป็นสำหรับทุกครัวเรือนการทำประกันภัยบ้านและที่อยู่อาศัยจึงเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นภัยจากน้ำท่วม, อัคคีภัยหรือการเฉี่ยวชนของยานยนต์ผู้อื่นก็สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ โดยทั่ว ๆ ไป ค่าเบี้ยประกันที่อยู่อาศัยจะอ้างอิงจากมูลค่าบ้านที่ล้านละ 1,000 บาทต่อปี

SHARE

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศเริ่มให้ความคุ้มครองเมื่อไร ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศเริ่มให้ความคุ้มครองเมื่อไร

ใกล้ช่วงวันหยุดยาว หลาย ๆ คนอาจจะกำลังจะเตรียมวางแผนการท่องเที่ยวต่างแดนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตและเป็นรางวัลหลังการทำงานในแต่ละปี ทั้งนี้ ก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว, ศึกษาต่อหรือเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศก็ตาม ผู้เดินทางควรต้องซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียหรือสูญหายของทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ซึ่งผู้เดินทางควรทำความเข้าใจเงื่อนไขในการคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศก่อนเริ่มต้นการเดินทาง

ใกล้ช่วงวันหยุดยาว หลาย ๆ คนอาจจะกำลังจะเตรียมวางแผนการท่องเที่ยวต่างแดนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตและเป็นรางวัลหลังการทำงานในแต่ละปี ทั้งนี้ ก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว, ศึกษาต่อหรือเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศก็ตาม ผู้เดินทางควรต้องซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียหรือสูญหายของทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ซึ่งผู้เดินทางควรทำความเข้าใจเงื่อนไขในการคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศก่อนเริ่มต้นการเดินทาง

อ่านต่อ

3 หลักการตามรอยพ่อ ทำสวนเกษตรแบบพอเพียง 3 หลักการตามรอยพ่อ ทำสวนเกษตรแบบพอเพียง

ตามหลักแล้วการทำสวนครัวหรือการทำเกษตรแบบพอเพียงนั้นมุ่งเน้นเรื่องให้เรามีผักที่ปลอดภัยทานทุกวัน โดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ดังนั้นแนวทางปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกฝังไว้ให้กับคนไทย

ตามหลักแล้วการทำสวนครัวหรือการทำเกษตรแบบพอเพียงนั้นมุ่งเน้นเรื่องให้เรามีผักที่ปลอดภัยทานทุกวัน โดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ดังนั้นแนวทางปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกฝังไว้ให้กับคนไทย

อ่านต่อ

อาการซึมเศร้าในผู้สูงวัยอันตรายกว่าที่คิด อาการซึมเศร้าในผู้สูงวัยอันตรายกว่าที่คิด

ภาวะอารมณ์เศร้า หรือโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (Late-life depression) เป็นโรคซึมเศร้าที่เกิดในผู้สูงวัย ช่วงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น 2 แบบ คือ อาการซึมเศร้าที่เป็นมาก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และที่เกิดในช่วงที่เข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัยพบมากถึง 10-20 % ของประชากร และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะผู้ที่หย่าร้าง อยู่ตัวคนเดียว หรือสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก จะมีความเสี่ยงกับภาวะนี้มากขึ้น

ภาวะอารมณ์เศร้า หรือโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุ (Late-life depression) เป็นโรคซึมเศร้าที่เกิดในผู้สูงวัย ช่วงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป แบ่งเป็น 2 แบบ คือ อาการซึมเศร้าที่เป็นมาก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุ และที่เกิดในช่วงที่เข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงวัยพบมากถึง 10-20 % ของประชากร และส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย โดยเฉพาะผู้ที่หย่าร้าง อยู่ตัวคนเดียว หรือสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก จะมีความเสี่ยงกับภาวะนี้มากขึ้น

อ่านต่อ