TH

|

EN

แมกซี่ โบรกเกอร์ ร่วมกับ MGC ASIA จัดกิจกรรม “ส่งความสุขให้น้อง”

แมกซี่ โบรกเกอร์ ร่วมกับ MGC ASIA จัดกิจกรรม “ส่งความสุขให้น้อง”

กรกฎาคม 16, 2561 |
โพสโดย : maxi |

แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์  จัดกิจกรรม CSR ส่งมอบความสุขให้น้องๆ โรงเรียนบางกอกศึกษา ซอยลาดพร้าว 112 กิจกรรมครั้งนี้ มีขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  2561  ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ MGC ASIS มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โรงเรียนที่งบประมาณจำกัด ให้มีความสวยงาม น่ามองมากยิ่งขึ้น ด้วยความสวยงามที่คงทน และอายุการใช้งามยาวนานโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานการตกแต่งโรงเรียนของตัวเอง สร้างความภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหนโรงเรียนของตัวเองมากยิ่งขึ้นและยังปลูกฝังการทำงานเป็นทีมได้อีกด้วยกิจกรรมครั้งนี้

อาจารย์กล่าวต้อนรับชาวแมกซี่ และเอ็มจีซี กรุ๊ป พร้อมน้องๆ มาต้อนรับพร้อมบอกว่างานนนี้สู้ครับ เพื่อโรงเรียนที่สวยงาม

ขยันขันแข็งเพื่อควาสุขของน้องๆ โรงเรียนบางกอกวิทยา

หนูพร้อมช่วยพี่ๆ ทาสีกระถางต้นไม้กันค่ะ

แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์  จัดกิจกรรม CSR ส่งมอบความสุขให้น้องๆ โรงเรียนบางกอกศึกษา ซอยลาดพร้าว 112 กิจกรรมครั้งนี้ มีขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม  2561  ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ MGC ASIS มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โรงเรียนที่งบประมาณจำกัด ให้มีความสวยงาม น่ามองมากยิ่งขึ้น ด้วยความสวยงามที่คงทน และอายุการใช้งามยาวนานโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานการตกแต่งโรงเรียนของตัวเอง สร้างความภาคภูมิใจ ความรักและหวงแหนโรงเรียนของตัวเองมากยิ่งขึ้นและยังปลูกฝังการทำงานเป็นทีมได้อีกด้วยกิจกรรมครั้งนี้

อาจารย์กล่าวต้อนรับชาวแมกซี่ และเอ็มจีซี กรุ๊ป พร้อมน้องๆ มาต้อนรับพร้อมบอกว่างานนนี้สู้ครับ เพื่อโรงเรียนที่สวยงาม

ขยันขันแข็งเพื่อควาสุขของน้องๆ โรงเรียนบางกอกวิทยา

หนูพร้อมช่วยพี่ๆ ทาสีกระถางต้นไม้กันค่ะ

SHARE