TH

|

EN

สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับทางบ้าน
สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับทางบ้าน

สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับทางบ้าน ควรเริ่มต้นวางแผนอนาคตเพื่อวันข้างหน้าที่ความไม่แน่นอนต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก ทั้งนี้ประกันภัยที่เป็นเสมือนรากฐานของการวางแผนที่ดีสำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย

สำหรับเสาหลักของครอบครัวที่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับทางบ้าน ควรเริ่มต้นวางแผนอนาคตเพื่อวันข้างหน้าที่ความไม่แน่นอนต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะอุบัติเหตุและโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ตลอดจนความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก ทั้งนี้ประกันภัยที่เป็นเสมือนรากฐานของการวางแผนที่ดีสำหรับผู้ที่เป็นเสาหลักของครอบครัว สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วย

“พร้อมเจาะตลาดดิจิตอล-เตรียมเปิดแอพฯ ซื้อประกันออนไลน์”
“พร้อมเจาะตลาดดิจิตอล-เตรียมเปิดแอพฯ ซื้อประกันออนไลน์”

ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงของธุรกิจประกันภัย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ บริษัทในเครือมาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ, พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ และการใช้สื่อดิจิตอลอย่างไรเพื่อเข้าถึงไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบัน คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัทแมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จะเป็นผู้มาให้คำตอบกับเราในการสัมภาษณ์ครั้งนี้

ท่ามกลางการแข่งขันที่สูงของธุรกิจประกันภัย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ บริษัทในเครือมาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจ, พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ และการใช้สื่อดิจิตอลอย่างไรเพื่อเข้าถึงไลฟ์สไตล์คนยุคปัจจุบัน คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัทแมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จะเป็นผู้มาให้คำตอบกับเราในการสัมภาษณ์ครั้งนี้

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศเริ่มให้ความคุ้มครองเมื่อไร
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศเริ่มให้ความคุ้มครองเมื่อไร

ใกล้ช่วงวันหยุดยาว หลาย ๆ คนอาจจะกำลังจะเตรียมวางแผนการท่องเที่ยวต่างแดนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตและเป็นรางวัลหลังการทำงานในแต่ละปี ทั้งนี้ ก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว, ศึกษาต่อหรือเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศก็ตาม ผู้เดินทางควรต้องซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียหรือสูญหายของทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ซึ่งผู้เดินทางควรทำความเข้าใจเงื่อนไขในการคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศก่อนเริ่มต้นการเดินทาง

ใกล้ช่วงวันหยุดยาว หลาย ๆ คนอาจจะกำลังจะเตรียมวางแผนการท่องเที่ยวต่างแดนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ชีวิตและเป็นรางวัลหลังการทำงานในแต่ละปี ทั้งนี้ ก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว, ศึกษาต่อหรือเข้าร่วมประชุมในต่างประเทศก็ตาม ผู้เดินทางควรต้องซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียหรือสูญหายของทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ซึ่งผู้เดินทางควรทำความเข้าใจเงื่อนไขในการคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศก่อนเริ่มต้นการเดินทาง

เพราะแม่...คือคนสำคัญที่สุดของลูก
เพราะแม่...คือคนสำคัญที่สุดของลูก

วันแม่ปีนี้....คุณมีไอเดียสำหรับของขวัญดีๆ มอบให้ท่านแล้วหรือยัง? ประกันสุขภาพ "รักแม่" เพื่อแม่.........ความคุ้มค่าที่มากกว่า+++

วันแม่ปีนี้....คุณมีไอเดียสำหรับของขวัญดีๆ มอบให้ท่านแล้วหรือยัง? ประกันสุขภาพ "รักแม่" เพื่อแม่.........ความคุ้มค่าที่มากกว่า+++

แมกซี่ อินชัวรันส์ฯ บริษัทในเครือมาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์
แมกซี่ อินชัวรันส์ฯ บริษัทในเครือมาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์

ท่ามกลางการแข่งขันรุนแรงของธุรกิจประกันภัย แมกซี่ อินชัวรันส์ฯ บริษัทในเครือมาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง "ฟอร์มูลา" สนทนาธุรกิจกับ คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

ท่ามกลางการแข่งขันรุนแรงของธุรกิจประกันภัย แมกซี่ อินชัวรันส์ฯ บริษัทในเครือมาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง "ฟอร์มูลา" สนทนาธุรกิจกับ คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

ซื้อบ้านใหม่ต้องทำประกันอะไรบ้าง?
ซื้อบ้านใหม่ต้องทำประกันอะไรบ้าง?

ประกันภัยที่เจ้าของบ้านจำเป็นต้องทำ โดยเฉพาะในกรณีที่ใช้บ้านหลังนั้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนอง หรือเรียกง่ายๆ คือกู้เงินธนาคารมาซื้อบ้าน ผู้กู้จะต้องถูกบังคับให้ทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งกรมธรรม์ชนิดนี้ให้ความคุ้มครองภัย 6 อย่าง ได้แก่ ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด, ภัยจากยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ

ประกันภัยที่เจ้าของบ้านจำเป็นต้องทำ โดยเฉพาะในกรณีที่ใช้บ้านหลังนั้นเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันจำนอง หรือเรียกง่ายๆ คือกู้เงินธนาคารมาซื้อบ้าน ผู้กู้จะต้องถูกบังคับให้ทำประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ซึ่งกรมธรรม์ชนิดนี้ให้ความคุ้มครองภัย 6 อย่าง ได้แก่ ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ระเบิด, ภัยจากยานพาหนะ, ภัยจากอากาศยาน และภัยเนื่องจากน้ำ

6 ทางออกสำหรับบุคคลที่จ่ายเบี้ยประกันไม่ไหว
6 ทางออกสำหรับบุคคลที่จ่ายเบี้ยประกันไม่ไหว

หลายคนคงตั้งคำถามว่าประกันเนี่ยอะเหรอจะมาแบ่งเบาภาระเงินได้ ไหนจะต้องกินต้องใช้ หรือยังต้องจ่ายเงินภาษีประจำปีอีก ยิ่งถ้าถือประกันแล้วก็ต้องส่งค่าเบี้ยประกัน ไม่ไหวอ่ะๆ แต่รู้ไหมว่าการถือประกันเนี่ยนะ นอกจากเกิดอะไรขึ้นมาก็กระจายความเสี่ยงให้ บางทีพ่อเจ็บป่วย ทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ทิ้งไว้นี่แหละ ก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากนัก

หลายคนคงตั้งคำถามว่าประกันเนี่ยอะเหรอจะมาแบ่งเบาภาระเงินได้ ไหนจะต้องกินต้องใช้ หรือยังต้องจ่ายเงินภาษีประจำปีอีก ยิ่งถ้าถือประกันแล้วก็ต้องส่งค่าเบี้ยประกัน ไม่ไหวอ่ะๆ แต่รู้ไหมว่าการถือประกันเนี่ยนะ นอกจากเกิดอะไรขึ้นมาก็กระจายความเสี่ยงให้ บางทีพ่อเจ็บป่วย ทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ทิ้งไว้นี่แหละ ก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากนัก

3 หลักการตามรอยพ่อ ทำสวนเกษตรแบบพอเพียง
3 หลักการตามรอยพ่อ ทำสวนเกษตรแบบพอเพียง

ตามหลักแล้วการทำสวนครัวหรือการทำเกษตรแบบพอเพียงนั้นมุ่งเน้นเรื่องให้เรามีผักที่ปลอดภัยทานทุกวัน โดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ดังนั้นแนวทางปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกฝังไว้ให้กับคนไทย

ตามหลักแล้วการทำสวนครัวหรือการทำเกษตรแบบพอเพียงนั้นมุ่งเน้นเรื่องให้เรามีผักที่ปลอดภัยทานทุกวัน โดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ดังนั้นแนวทางปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงปลูกฝังไว้ให้กับคนไทย

ความแตกต่างระหว่าง โบรกเกอร์ที่ได้มาตรฐาน กับ โบรกเกอร์เถื่อน
ความแตกต่างระหว่าง โบรกเกอร์ที่ได้มาตรฐาน กับ โบรกเกอร์เถื่อน

โบรกเกอร์ที่ได้มาตรฐาน จะได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็น ตัวแทน หรือ นายหน้าประกันภัย ทั้ง 2 คำนี้ มีความแตกต่างกันคือ

โบรกเกอร์ที่ได้มาตรฐาน จะได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อเป็น ตัวแทน หรือ นายหน้าประกันภัย ทั้ง 2 คำนี้ มีความแตกต่างกันคือ

หัวเราะบำบัด “สร้างสุขภาพกาย เสริมสุขภาพใจ”
หัวเราะบำบัด “สร้างสุขภาพกาย เสริมสุขภาพใจ”

การหัวเราะมี 2 ประเภท คือ การหัวเราะแบบธรรมชาติ และ การหัวเราะแบบบำบัด ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้มีความแตกต่างกัน การหัวเราะโดยธรรมชาติต้องมีสิ่งเร้าให้เกิดอารมณ์ขัน เช่น การฟังเรื่องตลก ได้เห็นเรื่องแปลกประหลาดที่คาดไม่ถึง ฯลฯ แต่การหัวเราะบำบัดเป็นการทำให้ตัวเราหัวเราะได้เองโดยไม่มีสิ่งมากระตุ้นอารมณ์ขัน นั่นคือเราต้องหัวเราะอย่างรู้สึกตัวและเป็นผู้กระทำให้การหัวเราะดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ

การหัวเราะมี 2 ประเภท คือ การหัวเราะแบบธรรมชาติ และ การหัวเราะแบบบำบัด ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้มีความแตกต่างกัน การหัวเราะโดยธรรมชาติต้องมีสิ่งเร้าให้เกิดอารมณ์ขัน เช่น การฟังเรื่องตลก ได้เห็นเรื่องแปลกประหลาดที่คาดไม่ถึง ฯลฯ แต่การหัวเราะบำบัดเป็นการทำให้ตัวเราหัวเราะได้เองโดยไม่มีสิ่งมากระตุ้นอารมณ์ขัน นั่นคือเราต้องหัวเราะอย่างรู้สึกตัวและเป็นผู้กระทำให้การหัวเราะดำเนินไปอย่างเป็นธรรมชาติ

5 อาหารคลีน เมนูสุดฮิตเพื่อสุขภาพ ช่วยควบคุมน้ำหนัก
5 อาหารคลีน เมนูสุดฮิตเพื่อสุขภาพ ช่วยควบคุมน้ำหนัก

ช่วงนี้ กระแสของการรับประทาน อาหารคลีนจะไม่ได้นิยมกระฉ่อนเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ก็นับว่าเป็นเทรนด์สำคัญสำหรับคนที่รักสุภาพ อยากดูแลรูปร่างให้ดูดี เพราะการออกกำลังกายอาจไม่ใช่ทางออกเดียวที่จะทำให้เป้าหมายที่ตั้งใจไว้ประสบความสำเร็จ แต่อาหารก็มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมาก ถึงแม้จะออกกำลังกายอย่างหนักแต่หากไม่รับประทานอย่างระมัดระวังก็จะต้องกลับไปอ้วนเหมือนเดิม วันนี้เราก็มีเมนูอาหารคลีนที่น่าสนใจรสชาติอร่อยมาฝากให้ไปลองทำกัน ลองหาชิมดู เอาไว้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้การควบคุมอาหารควบคู่ไปกับการออกกำลังกาย เมื่อมีกิจวัตรที่ดี การรับประทานที่ดี แน่นอนว่าสุขภาพที่ดีจะต้องตามมาไม่ช้าก็เร็ว

ช่วงนี้ กระแสของการรับประทาน อาหารคลีนจะไม่ได้นิยมกระฉ่อนเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมา แต่ก็นับว่าเป็นเทรนด์สำคัญสำหรับคนที่รักสุภาพ อยากดูแลรูปร่างให้ดูดี

หนาวนี้ ขับรถเที่ยวอย่างสบายใจ ด้วย 7 วิธี ขับรถขึ้นเขา แบบเซียน!!!
หนาวนี้ ขับรถเที่ยวอย่างสบายใจ ด้วย 7 วิธี ขับรถขึ้นเขา แบบเซียน!!!

ในช่วงฤดูหนาว ผู้คนก็มักจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือ เพื่อสัมผัสอากาศเย็นและชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามส่วนใหญ่จะอยู่บนดอยสูง ที่ต้องขับรถขึ้นไปบนเขาที่มีความชันมาก ถ้าหากไม่มีความชำนาญในการขับรถ ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับ วันนี้ MoneyGuru.co.th จึงมีเคล็ดลับในการ ขับรถ ขึ้นเขา-ลงเขา มาฝากกันครับ

ในช่วงฤดูหนาว ผู้คนก็มักจะไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวในภาคเหนือ เพื่อสัมผัสอากาศเย็นและชมวิวทิวทัศน์ ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามส่วนใหญ่จะอยู่บนดอยสูง ที่ต้องขับรถขึ้นไปบนเขาที่มีความชันมาก ถ้าหากไม่มีความชำนาญในการขับรถ ก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับ วันนี้ MoneyGuru.co.th จึงมีเคล็ดลับในการ ขับรถ ขึ้นเขา-ลงเขา มาฝากกันครับ

วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9-วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9-วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ

สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ

สำนักนายกรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช-วันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ

10 วิธีลดเสี่ยงอาการออฟฟิศซินโดรม
10 วิธีลดเสี่ยงอาการออฟฟิศซินโดรม

สังคมในปัจจุบันหนุ่มสาววัยทำงานต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานตลอดเวลาจนแทบไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือความเครียดจากการทำงานที่ต้องเร่งรีบให้ทันท่วงที สิ่งเหล่านี้เองที่ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ ทั้ง หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ หรือที่เรียกว่า “โรคออฟฟิศซินโดรม”

สังคมในปัจจุบันหนุ่มสาววัยทำงานต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานตลอดเวลาจนแทบไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือความเครียดจากการทำงานที่ต้องเร่งรีบให้ทันท่วงที สิ่งเหล่านี้เองที่ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ ทั้ง หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ หรือที่เรียกว่า “โรคออฟฟิศซินโดรม”

สุขภาพดีขึ้นทันตา เมื่อดื่มน้ำ "ถูกปริมาณ ถูกเวลา"
สุขภาพดีขึ้นทันตา เมื่อดื่มน้ำ "ถูกปริมาณ ถูกเวลา"

ร่างกายของมนุษย์เรานั้นมีองค์ประกอบของน้ำ 50-70% ไม่ว่าจะเป็นภายในเซลล์ ตามอวัยวะต่างๆ ระบบการทำงานของร่างกายทั้งหมด หรือเลือดที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ ทั้งยังเป็นสารอาหารที่สำคัญของมนุษย์ในการดำรงชีวิตในทุกช่วงทุกวัย การดื่มน้ำบ่อยนั้นก็เป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี แต่ก็ควรมีระยะเวลาในการดื่มน้ำ และวิธีดื่มน้ำตามที่ร่างกายของมนุษย์สมควรได้รับ

ร่างกายของมนุษย์เรานั้นมีองค์ประกอบของน้ำ 50-70% ไม่ว่าจะเป็นภายในเซลล์ ตามอวัยวะต่างๆ ระบบการทำงานของร่างกายทั้งหมด หรือเลือดที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ ทั้งยังเป็นสารอาหารที่สำคัญของมนุษย์ในการดำรงชีวิตในทุกช่วงทุกวัย การดื่มน้ำบ่อยนั้นก็เป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี แต่ก็ควรมีระยะเวลาในการดื่มน้ำ และวิธีดื่มน้ำตามที่ร่างกายของมนุษย์สมควรได้รับ

รู้ทัน ‘มะเร็ง’ ยอดฮิต สำหรับพนักงานออฟฟิศ
รู้ทัน ‘มะเร็ง’ ยอดฮิต สำหรับพนักงานออฟฟิศ

“มะเร็ง” เป็นโรคร้ายที่ได้ชื่อว่าคร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก และเป็นสาเหตุการตายสูงสุดอันดับ 1 ของคนไทยต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โรคร้ายดังกล่าวไม่เพียงสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วย ยังนำความทุกข์ทรมานใจมาสู่คนรอบข้างอีกด้วย สำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศควรตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง และเพื่อทำการรักษาได้ทันท่วงที

“มะเร็ง” เป็นโรคร้ายที่ได้ชื่อว่าคร่าชีวิตคนไทยเป็นจำนวนมาก และเป็นสาเหตุการตายสูงสุดอันดับ 1 ของคนไทยต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โรคร้ายดังกล่าวไม่เพียงสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วย ยังนำความทุกข์ทรมานใจมาสู่คนรอบข้างอีกด้วย สำหรับหนุ่มสาวออฟฟิศควรตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็ง และเพื่อทำการรักษาได้ทันท่วงที