ท่ามกลางการแข่งขันรุนแรงของธุรกิจประกันภัย แมกซี่ อินชัวรันส์ฯ บริษัทในเครือมาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง "ฟอร์มูลา" สนทนาธุรกิจกับ คุณจิตวุฒิ ศศิบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

ฟอร์มูลา :ปี 2559แมกซี่ อินชัวรันส์ กำหนดทิศทางการดำเนินธึรกิจไว้อย่างไร?

จิตวุฒิ :ประกันภัยรถยนต์ เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก มีสัดส่วน 70% และอีก 30%จะเป็นของประกันภัยในกลุ่มอื่นๆ เช่น ประกันที่อยู่อาศัย ประกันอัคคีภัย,ประกันภัยความเสี่ยงทุกชนิด ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รวมถึงประกันภัยด้านสวัสดิการพนักงาน (ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ) ที่ปีนี้บริษทฯ ได้รับใบอนุญาตขยายเพิ่ม จึงได้เน้นการเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กร สวัสดิการพนักงาน อุบัติเหตุและสุขภาพ

ส่วนประกันภัยรถยนต์ในปีนี้มีการแข็งขันสูงมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้ไม่มีการเติบโต ทำให้รถใหม่ขายไม่ค่อยดี ซึ่งทุกบริษัทต้องการที่จะเติบโต ทำโปรโมชั่น แต่เป็นผลดีเพราะถือเป็นตลาดของผู้บริโภค ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือเบี้ยประกันมีราคาลดลง แต่ราคาเคลมประกันเท่าเดิม

นอกจากนี้ในส่วนประกันรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. ได้ปรับวงเงินคุ้มครองจากเดิม กรณีพิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิดามกฎหมาย (เป็นฝ่ายถูก) ซึ่งมีผลบังงคับใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภภัยที่มีระยะเวลา ประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1แมษายน 2559ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ 50,000 เป็น 80,000 บาท ถ้าสูญเสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะจาก 200,000 เป็น  300,000 บาท

ฟอร์มูลา : ผลดำเนินงานที่ผ่านมาของปีนี้ บริษัทฯ ประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด ?

จิตวุฒิ : ปีนี้เป็นปีที่ 7ของการดำเนินงาน ซึ่ง แมกซี่ อินชัวรันส์ฯ ถือเป็นน้องใหม่ในตลาดประกันภัย แต่ในการเติบโตในช่วง 6เดือนแรกของปีนี้ นับว่าบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง โดยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น 20%

สำหรับเป้าหมายการเติมโตของบริษัทฯ ปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มขึ้น 15% โดยปีที่ล้วมีรายได้รวม 980ล้านบาท ส่วนปีนี้ตั้งเป้ามีรายได้ประมาณ 1,150ล้านบาท

ฟอร์มูลา : แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์  ใช้กลยุทธ์ ใดในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาด ?

จิตวุฒิ : ปีนี้ บริษัทฯ เน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมให้ต่อกับบริษัทฯ ให้มากที่สุด รวมถึงการหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำเสนอแก่ลูกค้า รวมถึงการนำเสนอทางเลือกให้กับลูกค้า เสนอราคาเปรียบเทียบกับรายอื่น แคมเปญ ราคา ผลิตภัณฑ์เหมาะสม แข่งขันได้ ผ่อนยาวขึ้น ต่ออายุล่วงหหน้ามากขึ้น นำผลิตภัณฑ์ในกลุ่มาร่วมจัดโปรโมชั่น ลด แรก แจก แถม และเน้น การบริการก่อน และหลังการขาย รวมถึงดูเรื่องการบริการของอู่ซ่อมให้มีมาตรฐานดีขึ้น

ฟอร์มูลา : ปัจจุบันมีสาขาที่ใดบ้าง ?

จิตวุฒิ : ปัจจุบันมี 2สาขา กรุงเทพฯ และภูเก็ต การขยายธุรกิจในขณะนี้จะไม่เน้นการขยายสาขา เนื่องจากแนวโน้มการตลาดเปลี่ยนไปมาก เน้นติดต่อทางโทรศัพท์ ดังนั้นบริษัทฯ จึงขยายฐานลูกค้าผ่านศูนย์คอลล์เซ็นเตอร์ ทำตลาดผ่านสื่อดิจิทอล เพราะลูกค้าเข้าถึงง่ายใช้งบประมาณน้อย

ฟอร์มูลา : ภาพรวมของประกันภัยในปีหน้าจะเป็นอย่างไร?

จิตวุฒิ :  ภาพรวมขงประกันภัยรถยนต์ มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของเบี้ยประกันวินาศภัยทั้งหมด โดยปี 2558มีมูลค่าประมาณ 3แสนล้านบาท แบ่งเป็นประกันภัยรถยนต์เกือบ 2แสนล้านบาท โดยคาดว่าตลาดโดยรวมปีนี้จะเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3%

สำหรับปีหน้าคาดว่าตลาดประกันรถยนต์น่าจะทรงตัว เนื่องจากรถใหม่ป้ายแดงคงยังไม่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นมากนัก แต่ถึงอย่างไรประกันรถยนต์ก็ยังจะมีส่วนแบ่งมากกว่าประกันภัยอื่นๆ และบริษัทฯ คงจะต้องหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แขข้ามาเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีจะมีประกันภัยเรื่องของสุขภาพที่จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น เนื่องจากรัฐบาลได้มีการส่งเสริมประกันสุขภาพสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาท ซึ่งถือเป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่จะทำให้ธุรกิจประกันภัยเติบโต

ฟอร์มูลา :คุรมองว่า 7ปี ของแมกซี่ อินชัวรันส?ฯ ประสบความสำเร็จมากนน้อยเพียงใด ?

จิตวุฒิ : ถ้าจะพูดถึงการเติบโตของบริษัทฯ นับว่าค่อนข้างน่าพอใจ เนื่องจากกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี รวมถึงยังมีฐานลูกค้าที่เหนี่ยวแน่นกับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากโดยคาดว่าในปี 2559 จะมีฐานลูกค้าอยู่ถึง 55,000 ราย โดยกลุ่มลูกค้า 50%จะเป็นลูกค้าที่มีทุนประกันมากว่า 1ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทประกันภัยคู่ค้ายังให้การยอมรับให้บริษัทฯ หาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมกันทำผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งให้โอกาสบริษัทฯ ได้ก้าวมมาถึงจุดนี้ ซึ่งเป็นเพราะบริษัทฯมีจุดยืนในการทำธุรกิจ เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือ ไม่ได้มองถึงผลประโยชน์ มีการบริการที่ดี และตอบแทนคุ้มค่าในราคาที่เหมาะสม

 

                                                                .............................................................................................................................

 

ขอขอบคุณข้อมูล Cr. by Formula Magazine

date: 5/10/2016

Our Products