อัตราเบี้ยประเภท3 สำหรับรถTAXI ทุกสหกรณ์

(ซ่อมอู่มาตรฐานสูงในเครือบริษัทฯ) 

 


 

หมายเหตุ

1. พิจารณารับรถแท็กซี่ส่วนบุคคลหรือผู้เช่าที่กำลังจะเป็นผู้ครอบครองในอนาคต

1.1 กรณีผู้เช่าต้องแนบเอกสารสมุดคู่มือการจดทะเบียน ซึ่งระบุรายละเอียด

-   ผู้ถือครองกรรมสิทธิ์   ชื่อไฟแนนซ์ (ผู้ให้เช่าซื้อ)

-   ผู้ครอบครองรถ  ชื่อเจ้าของรถ  (ผู้เช่าซื้อ)

-   ชื่อผู้ให้เข้าร่วมเดินรถ  (ชื่อนิติบุคคล หรือ สหกรณ์)

2. พิจารณารับอายุรถไม่เกิน 12 ปี  เงื่อนไขดังนี้

2.1 จดทะเบียน ก่อน  วันที่ 26/12/2548   อายุการใช้งานได้ไม่เกิน 12ปี

2.2 จดทะเบียน ตั้งแต่  วันที่ 26/12/2548  เป็นต้นไป   อายุการใช้งานได้ไม่เกิน 9ปี

3. อัตราเบี้ยดังกล่าวต้องขายควบประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ( พ.ร.บ.)

4. การแจ้งประกัน "แนบสำเนาทะเบียนรถยนต์ และหน้าบันทึกของเจ้าหน้าที่ที่มีระบุอายุการใช้งานรถไว้แล้ว"

5. กรณีแจ้งงาน ระบุ PRODUCT CODE "NRSS"

6. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้ได้รวมส่วนลดสำหรับรถยนต์ที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งกับรถยนต์ไว้แล้ว

7. คุ้มครองโดย บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

**ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Line@ : https://bit.ly/2DOGLRT

Facebook : maxibroker

Tel. 0 2216 7628, 0 2215 1830-2

วันที่: 11/5/2018

ผลิตภัณท์ของเรา