ทำไมต้องเรา

why us Maxi

ทำไมถึงซื้อประกันภัยผ่าน แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์

  • เราให้คำแนะนำลูกค้า โดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจประกันภัยโดยตรง และ บริหารงานด้วยธรรมาภิบาล
  • ลูกค้ารับข้อมูลและเหตุผลในการทำประกันภัยที่เป็นกลาง โดยผู้มีความรู้ในธุรกิจประกันภัยโดยเฉพาะ
  • สามารถเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัย และความคุ้มครองกับทุกบริษัทประกันภัยที่ท่านต้องการ
  • เรามีธุรกิจกับบริษัทประกันภัยเกือบทุกบริษัท ดังนั้นเราจึงทราบข้อมูลการเคลื่อนไหวของตลาดประกันภัยและมีอำนาจการต่อรอง มากกว่าลูกค้าที่ติดต่อประกันภัยรายใด รายหนึ่ง
  • เราเป็นผู้ช่วยเหลือและต่อรองกับริษัทประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ถูกต้องและเป็นธรรม
  • ได้รับการบริการเตือนต่ออายุกรมธรรม์ก่อนหมดอายุ พร้อมแผนเปรียบเทียบเบี้ยประกันภัยในตลาดให้กับลูกค้า
  • ลูกค้าจะได้รับส่วนลด เงื่อนไขพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม จากแผนการตลาดเชิงรุกของบริษัท
  • ลูกค้าไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการรับบริการ เนื่องจาก แมกซี่ คิดค่าบริการจากบริษัทประกันภัย

ผลิตภัณท์ของเรา